Bewonersvereniging Omwonenden Andriesplein (BOA)

Zoals de naam al aangeeft, bestaat de buurt uit een aantal straten in de omgeving van het Andriesplein.

Er is geen scherpe begrenzing van de buurt; iedereen die zich verbonden voelt met deze buurt is welkom bij de activiteiten en natuurlijk ook als lid.

Op 16 februari 2005 werd de vereniging BOA, Belangenvereniging Omwonenden Andriesplein, officieel opgericht.

Oorspronkelijk opgericht als belangen vereniging met als doel het behartigen van belangen, in de breedste zin van het woord, aangaande het woongenot, de herindeling van het plein, en de daarbij behorende omgeving, en de wijkbeleving voor de omwonenden van het Andriesplein en de wijk rondom het Andriesplein te Nuenen.

In de ALV van 2013 heeft het bestuur van BOA voorgesteld om te migreren van een Belangen vereniging naar een Buurt vereniging. Hierbij zal het accent van coöperatief-zakelijk veranderen in coöperatief-ondersteunend.

In de ALV van 25 maart 2014 zijn de gewijzigde statuten door de leden goedgekeurd.

Ook de naam is enigszins gewijzigd: Buurtvereniging Omgeving Andriesplein.

De BOA staat open voor eigen initiatieven waarvoor graag medewerking wordt verleend.

Contact:

Voor contact met de buurtvereniging gebruikt u het contactformulier op de website.

Email:

webmeester@boa-nuenen.nl

Website:

http://www.boa-nuenen.nl