Art in listening

Art in Listening wil graag jong talent de gelegenheid geven hun muzikale talenten ten toon te spreiden, teneinde elkaar te voeden in bewust luisteren en aanwezig zijn. Dit jonge talent zal afkomstig zijn van de top van diverse muziekscholen en conservatoria. De musici kunnen ervaring opdoen en hun carrière verder vorm gaan geven.

Website:

http://www.artinlistening.nl