Belangenvereniging Nuenen Groen

De Belangenvereniging Nuenen Groen zet zich in om mee te denken met de Gemeente Nuenen omtrent de verkeersstromen door Nuenen in het algemeen en in het bijzonder  voorkomen van extra overlast door verkeershinder (zoals geluid en fijnstof) in Nuenen Zuid.

 

Email:

info@nuenengroen.nl

Website:

http://www.nuenengroen.nl/contact/