CDA Nuenen

De vereniging heet CHRISTEN DEMOCRATISCH APPEL. Het CDA aanvaart de Heilige Schrift als richtsnoer voor het politiek handelen. Het CDA streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend. Het CDA legt zijn politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma.

Contact:

Wilt u meer weten over het CDA-Nuenen c.a. of wilt u iets mededelen, stuur dan een mailtje naar cdanuenen@onsnet.nu Wij nemen dan contact met u op. Het secretariaat van het CDA-Nuenen c.a.

Email:

cdanuenen@onsnet.nu

Website:

https://www.cda.nl/noord-brabant/nuenen/