Bewonersvereniging Heikampen

Doel van de vereniging

De vereniging zal zich inzetten voor het behartigen van de belangen van onze wijk, vooral bij de gemeente. Onderwerpen zijn o.a.: veiligheid, geluidsoverlast Helmondweg en wijkinrichting / onderhoud.

Verder zullen er activiteiten in de wijk worden georganiseerd voor jong en oud. De vereniging heeft tot doel onafhankelijk van enige religieuze of politieke stroming of partij de belangen van de bewoners van "Heikampen" te Nuenen c.a. te behartigen waarbij het bevorderen van leefbaarheid en communicatie in de meest ruime zin van het woord de belangrijkste aspecten zijn. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • regelmatig onderzoek naar de wensen, klachten en adviezen van en door de bewoners van "Heikampen" en hiervoor adequate mogelijkheden tot oplossingen te onderzoeken en deze daar waar mogelijk te realiseren. Speciale aandacht zal hierbij geschonken worden aan handhaving en/of verbetering van de huidige woonomstandigheden, meer specifiek met betrekking tot veiligheid (verkeersveiligheid en misdaadpreventie) en buurtbeheer (onderhoud en verbetering van wegen, straten, groenvoorzieningen etcetera).
  • het organiseren en co├Ârdineren van activiteiten voor de bewoners van "Heikampen". Ter realisatie zal zij gebruik maken van alle wettige middelen en wettige organen welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie over de wijk vind u op de website

Contact:

Bewonersvereniging Heikampen

Heikampen 56

Nuenen

Nederland

E-mail: info@heikampen.nl

Email:

info@heikampen.nl

Website:

http://www.heikampen.nl